phần mễm hỗ trợ thiết kế web

PHẦN MỀM HỖ TRỢ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ WEB

Một số phần mềm hỗ trợ về việc xây dựng web các bạn có thể download tại đây: 
Lưu ý: Pass giải nén: ahuyweb 

Công cụ gõ tiếng việt:
- Bộ gõ UniKey (Tải về máy)

Phần mềm đọc file:
- Phần mềm đọc file PDF Acrobat Reader (Tải về máy)

Phần mềm hỗ trợ down & up files lên FTP
- Phần mềm CuteFTP pro (Tải về máy)

Phần mềm tạo SITEMAP cho website
- Phần mềm Micro-Sys.A1.Sitemap.Generator (Tải về máy)

Phần mềm thay đổi kích thước hình ảnh & thêm text cho hình ảnh hàng loạt
- Phần mềm ExtraLabs Image Assistant (Tải về máy

Phần mềm nén và giải nén file / tài liệu
- Phần mềm Winrar (Tải về máy)

Phần mềm hỗ trợ viết code PHP
- Phần mềm Rapid PHP 2007 (Tải về máy)